Vítejte na stránkách umělého jazyka budhót'n!

Budhót’n je dorozumívací umělý jazyk (auxlang) na slovanském principu s bohatou slovní zásobou a propracovanou fonologií.

Budhót’n je vytvářen již od roku 2016. Jeho autorem je Jan Spiššák, který na něm pracuje od počátku. Tento jazyk má zjednodušenou slovanskou gramatiku a bohatou slovní zásobu, složenou jak ze slov odvozených z jiných jazyků tak i novotvarů, nově vzniklých. 


Jeho výhodou je flexibilita a intuitivní adaptabilnost jazykového systému. Toto je důležité pro jeho funkčnost i pro jeho užívání k dorozumívání. 


Specialitou je jednoduchý zdvořilostní systém a propracovaná gramatika s jasnými pravidly. Stejně jako logický fonologický systém. 

Odkazy jinam